ศาลจังหวัดกาญจนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ราคากลาง...
ระเบียบต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 31
ข.12/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.1948/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.3
ผบ.5508/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.7413/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.7414/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.7416/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.121/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 13.30 น.
อ.1020/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1085/61
คุ้มครองสิทธิสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
อ.1139/61
คุ้มครองสิทธิสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
อ.1267/61
คุ้มครองสิทธิสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
อ.1295/61
คุ้มครองสิทธิสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
อ.1533/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1535/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1536/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1538/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1539/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1540/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1541/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1548/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1549/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3852/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.4257/58
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.4574/56
พยานจำเลย อ.687960
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.5274/60
นัดฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 10
อ.5870/58
รายงานตัว
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
อ.6827/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.3
อ.6879/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.7026/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.7421/60
นัดพร้อมฟังผลการเจรจา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
อ.827/61
คุ้มครองสิทธิสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.