ศาลจังหวัดกาญจนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด
๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมี นายพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๗ เป็นประธานในพิธี และเป็นตัวแทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวสดุดี พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ในการนี้ นายอนันต์ ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกาญจนบุรี และคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

72


วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 64
ผบ.1136/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2334/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2553/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2554/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2555/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2556/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2557/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2662/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2663/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2664/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2665/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
พ.606/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.99/60
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1633/59
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1762/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.2261/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.2431/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.3049/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.3454/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.4035/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.4101/60
นัดพร้อม/ฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.4483/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.4552/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.4740/60
นัดฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.5079/60
คุ้มครองสิทธิ/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 16
อ.5081/60
คุ้มครองสิทธิ/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 16
อ.5082/60
คุ้มครองสิทธิ/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 16
อ.5087/60
คุ้มครองสิทธิ/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 16
อ.7009/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.959/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
ค้นหาสำนวน
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1131/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1142/60
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1216/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.2281/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2283/60
ทำยอม/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2547/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2548/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2549/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2550/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2551/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2552/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2579/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2580/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.360/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.395/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.397/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.923/60
นัดพิจารณา/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.13/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1302/59
นัดพร้อม/ชี้
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.290/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.484/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.485/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.486/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.487/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.540/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.541/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.542/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.543/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.544/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.613/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.622/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1801/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3881/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ