ศาลจังหวัดกาญจนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ทำเนียบผู้บริหารศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี
  1. รายนามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ

ทำเนียบผู้อำนวยการประจำสำนักอำนวยการศาลจังหวัดกาญจนบุรี
  1. รายนามผู้อำนวยการสำนักอำนวยการฯ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 56
อ.3062/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3269/60
ฟังคำพิพากษา (ส)
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1059/58
ไต่สวนกรณีเสียชีวิต
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.7241/59
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2345/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2346/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.441/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.7237/59
นัดพิจารณา / ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.184/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1919/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2125/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.2789/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.3014/60
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.310/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3174/60
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3247/60
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3262/60
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3282/60
นัดเจรจาฯ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.3283/60
นัดเจรจา
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.3303/60
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3435/60
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.3914/60
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 16
อ.4963/59
พร้อมหรือฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.5539/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.6971/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.7039/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.7062/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.7304/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.7353/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.7812/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.977/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6
กส.6/59
สืบพยานผู้ร้อง-ผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.1086/57
ฟังคำสั่งคำร้องศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 16
ผบ.2153/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2154/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2155/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2156/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2157/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2158/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2159/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2160/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2467/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2468/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2839/53
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.455/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.7908/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.7942/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.878/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.260/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.770/57
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 9
รก.2/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1187/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1397/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.3009/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7176/59
ฟังคำพิพากษา (ส.)
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.933/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)