ศาลจังหวัดกาญจนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี นายอนันต์ ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และได้มอบหมายให้ นายภัค นวลมีชื่อ ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี และนางมณีรัตน์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว และกฎหมาย วิธีพิจารณาคดีอาญา ว่าด้วยการบังคับคดีผู้ประกัน”
อ่านข่าว : 156 | 1 กันยายน 2560 11:06
๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมี นายพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๗ เป็นประธานในพิธี และเป็นตัวแทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวสดุดี พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ในการนี้ นายอนันต์ ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกาญจนบุรี และคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
อ่านข่าว : 215 | 9 สิงหาคม 2560 14:25

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 63
อ.5197/60
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.422/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.854/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ก
อ.1694/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1696/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1698/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1747/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1748/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1817/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1819/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1855/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.1889/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1890/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1891/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2028/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2079/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2154/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2155/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2156/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2157/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2158/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2256/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2288/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2289/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2500/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2670/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2671/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2672/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2673/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2938/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.4171/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.4460/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.468/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.4755/54
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.5101/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.6396/60
คุ้มครองสิทธิ/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.6447/60
คุ้มครองสิทธิ/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.6528/60
คุ้มครองสิทธิ/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.6531/60
คุ้มครองสิทธิ/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.6546/60
คุ้มครองสิทธิ/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.6552/60
คุ้มครองสิทธิ/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.6574/60
คุ้มครองสิทธิ/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.6710/60
- สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.6714/60
- สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.6715/60
- สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.6716/60
- สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.6717/60
- สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.6721/60
- สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.6722/60
- สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7404/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.765/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.823/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2139/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.108/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.122/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.13/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1426/59
สืบพยานผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.448/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.853/60
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ก
อ.5180/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.5869/60
นัดฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.5599/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.534/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)