ศาลจังหวัดกาญจนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ระเบียบต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 100
ผบ.109/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 13.30 น.
ผบ.180/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.181/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.182/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.183/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.184/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.189/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.192/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.193/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.194/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.195/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.196/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.197/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.198/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.199/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.213/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.2457/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.254/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.437/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.438/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.5769/60
นัดพร้อมฟังผลการเจรจา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.6052/60
กำหนดประเด็นข้อพิพาทและสื
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 13.30 น.
ผบ.6268/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.6435/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.6513/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.6514/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 13.30 น.
ผบ.6821/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 13.30 น.
ผบ.6823/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.6878/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.6897/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.6899/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.7222/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 13.30 น.
ผบ.7223/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 13.30 น.
ผบ.7228/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 13.30 น.
ผบ.7268/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.7271/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.7280/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.7281/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.7295/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.7541/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.7542/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.7631/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.7632/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.7633/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.7634/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.7635/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.7636/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.7637/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.7638/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.7639/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.7640/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.7666/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.7667/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.7684/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.7699/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.7700/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.7701/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.7702/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.7703/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.7704/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.7705/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.7706/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.7707/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
ผบ.7708/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 9.00 น.
พ.1184/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.1234/56
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.1464/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
พ.384/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
พ.773/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.932/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1001/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1008/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1009/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1011/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1238/59
พยานโจทก์ อ.489360
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.2862/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
อ.3959/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.4287/60
นัดฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 10
อ.4547/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.4642/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.4893/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.493/61
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ ส เวลา 9.00 น.
อ.4970/60
(สืบจอภาพศจ.ขอนแก่น)
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.499/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.5056/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.5691/59
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
เวลา 10
อ.5860/60
ฟังคำพิพากษาฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.631/61
คุ้มครองสิทธิสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.633/61
คุ้มครองสิทธิสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.663/61
คุ้มครองสิทธิสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.6767/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 10
อ.6802/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.6828/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.6887/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.6948/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.6977/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.727/61
คุ้มครองสิทธิสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.756/61
คุ้มครองสิทธิสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.802/61
คุ้มครองสิทธิสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.808/61
คุ้มครองสิทธิสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.