ศาลจังหวัดกาญจนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี นายอนันต์ ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และได้มอบหมายให้ นายภัค นวลมีชื่อ ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี และนางมณีรัตน์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว และกฎหมาย วิธีพิจารณาคดีอาญา ว่าด้วยการบังคับคดีผู้ประกัน”
อ่านข่าว : 245 | 1 กันยายน 2560 11:06

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 39
ผบ.1142/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1312/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3284/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3543/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3898/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4946/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4559/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
พ.1079/59
ฟังผลไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
อ.7415/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1312/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.3284/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3322/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3543/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.3898/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.426/60
พยานจำเลย อ.426/60
ห้องพิจารณาที่ 16
อ.4946/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.7005/60
คุ้มครองสิทธิ/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7125/60
คุ้มครองสิทธิ/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7126/60
คุ้มครองสิทธิ/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7143/60
คุ้มครองสิทธิ/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7212/60
คุ้มครองสิทธิ/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.841/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.93/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.939/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.1669/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2904/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2905/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.2906/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.4756/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.4889/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4891/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4921/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.5896/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1070/60
ไกล่เกลี่ยก่อนวันนัด
ห้องพิจารณาที่ ก
พ.1234/56
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.811/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
พ.889/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.974/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.2136/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)