ศาลจังหวัดกาญจนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี นายอนันต์ ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และได้มอบหมายให้ นายภัค นวลมีชื่อ ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี และนางมณีรัตน์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว และกฎหมาย วิธีพิจารณาคดีอาญา ว่าด้วยการบังคับคดีผู้ประกัน”
อ่านข่าว : 78 | 1 กันยายน 2560 11:06
๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมี นายพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๗ เป็นประธานในพิธี และเป็นตัวแทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวสดุดี พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ในการนี้ นายอนันต์ ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกาญจนบุรี และคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
อ่านข่าว : 150 | 9 สิงหาคม 2560 14:25
๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายอนันต์ ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมี นายพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๗ และนายบุญทำ รุ่งเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการให้เกียรติร่วมงานดังกล่าว
อ่านข่าว : 127 | 4 สิงหาคม 2560 09:35

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี นายอนันต์ ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และได้มอบหมายให้ นายภัค นวลมีชื่อ ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี และนางมณีรัตน์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว และกฎหมาย วิธีพิจารณาคดีอาญา ว่าด้วยการบังคับคดีผู้ประกัน”

78

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 244
อ.1077/58
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.2815/60
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2816/60
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.290/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 16
อ.3996/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 16
อ.5406/56
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.5445/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.5472/60
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.5536/60
ตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 16
อ.5602/60
ตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.5616/60
ตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.5684/60
ตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.5703/60
นัดตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.5715/60
ตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1333/60
สืบพยาน โจทก์ จำเลย
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1689/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1690/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1691/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1692/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1693/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1694/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1706/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1708/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1709/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1710/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1711/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1755/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1791/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1792/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1793/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1794/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1808/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1809/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1810/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1812/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1821/53
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1852/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1867/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1868/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1869/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1870/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1872/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1899/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1900/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1901/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1912/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1913/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1914/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1915/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2459/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2754/55
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.292/55
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.3128/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.4000/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4823/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4824/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4825/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4826/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4827/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4828/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4829/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4830/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4831/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4990/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4991/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4992/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4993/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4994/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4995/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4996/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4997/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4998/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4999/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5012/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5013/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5014/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5206/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5270/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5271/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5272/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5273/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5274/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5275/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.886/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.952/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.967/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.304/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.2409/60
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2579/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2602/59
พร้อม (ยกคดีขึ้นพิจารณา)
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.2603/59
พร้อม (ยกคดีขึ้นพิจารณา)
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.2764/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3031/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3397/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.3507/54
พร้อม(ยกคดีขึ้นพิจารณา)
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.3559/54
นัดพร้อม/ฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.4186/60
นัดสืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.4192/54
พร้อม(ยกคดีขึ้นพิจารณา)
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.4442/60
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.4483/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.4623/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.4870/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.4887/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.4891/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.4980/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.5002/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.5125/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.515/58
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.5222/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.5355/60
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 15
อ.539/60
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.5603/60
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ ส
อ.5868/60
- สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.6492/59
ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.6712/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.7064/55
พร้อม (ยกคดีขึ้นพิจารณา)
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.896/56
เสนอสำนวน
ห้องพิจารณาที่ 6
บส.8/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
ปย.10/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ปย.29/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1201/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16
ผบ.1241/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1281/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1670/60
นัดพร้อม/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1700/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1701/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1702/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1704/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1705/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1729/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1750/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16
ผบ.1751/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16
ผบ.1752/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16
ผบ.1753/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.1754/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 15
ผบ.1796/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1797/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1798/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1799/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1800/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1801/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1802/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1803/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1804/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1805/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1806/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1807/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.1882/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1883/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1884/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1885/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1886/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1887/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1888/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1889/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1890/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1891/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1895/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1896/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1898/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1904/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1906/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1907/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1908/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1909/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1910/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1911/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1916/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1923/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1924/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1925/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1929/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1930/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1931/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1932/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1933/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2062/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2063/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2239/60
ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3323/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.4301/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.4303/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
ผบ.4770/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4771/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4772/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4773/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4926/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4964/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4965/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4980/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4981/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4982/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4983/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4984/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4985/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4986/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4987/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4988/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4989/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5106/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5201/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5202/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5315/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5316/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5317/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5318/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5319/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5320/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5321/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5359/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.72/60
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.985/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1536/51
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1549/50
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.165/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.202/60
ทำยอม/ชี้/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.2845/51
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.344/60
นัดทำยอม/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.415/60
นัดชี้สองสถานหรือนัดสืบพย
ห้องพิจารณาที่ ก
พ.416/60
นัดชี้สองสถาน/สืบพยานโจทก
ห้องพิจารณาที่ ก
พ.418/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.419/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.420/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.421/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
พ.422/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
พ.423/60
นัดชี้สองสถานหรือนัดสืบพย
ห้องพิจารณาที่ ก
พ.425/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
พ.495/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.537/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.621/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.689/60
นัดชี้สองสถาน/สืบพยานโจทก
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.710/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16
พ.721/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
พ.721/60
ชี้สองสถานหรือสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.726/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก
พ.759/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.760/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15
พ.907/56
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1236/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1237/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1238/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1239/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2064/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16
พ.470/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 16

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)