จำนวนข่าวทั้งหมด 26
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานศาลยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานศาลยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
  :: ข่าวที่ 434   :: วันที่ 17 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 64 )
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงโปรดวางศิลาฤกษ์ และให้สร้างเมืองกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงโปรดวางศิลาฤกษ์ และให้สร้างเมืองกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 433   :: วันที่ 17 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์(ข้าวสารอาหารแห้ง) เนื่องใน “วันมาฆบูชา” ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) อำเภอเมืองกาญจน
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์(ข้าวสารอาหารแห้ง) เนื่องใน “วันมาฆบูชา” ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) อำเภอเมืองกาญจน
  :: ข่าวที่ 432   :: วันที่ 6 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 43 )
งานกีฬาสานสัมพันธ์ศาลยุติธรรมภาค ๗ ครั้งที่ ๗ “พันท้ายนรสิงห์เกมส์”
งานกีฬาสานสัมพันธ์ศาลยุติธรรมภาค ๗ ครั้งที่ ๗ “พันท้ายนรสิงห์เกมส์”
  :: ข่าวที่ 431   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 71 )
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ”
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ”
  :: ข่าวที่ 430   :: วันที่ 21 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะและพิธีสงฆ์ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรั
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะและพิธีสงฆ์ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรั
  :: ข่าวที่ 429   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
เมื่อวันที่ ๑๔–๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตร “การทำงานเป็นทีม” ณ โร
เมื่อวันที่ ๑๔–๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตร “การทำงานเป็นทีม” ณ โร
  :: ข่าวที่ 428   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 68 )
นางสาวขวัญยืน ศรีพระราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวพัฒนี พ่วงสมุทร์ ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการ ให้การต้อนรับคณะข้าราชการศาล
นางสาวขวัญยืน ศรีพระราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวพัฒนี พ่วงสมุทร์ ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการ ให้การต้อนรับคณะข้าราชการศาล
  :: ข่าวที่ 427   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
นางสาวขวัญยืน ศรีพระราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการอาชาบำบัด เพื่อกระตุ้นพัฒนาการบุคคลออทิสติก”
นางสาวขวัญยืน ศรีพระราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการอาชาบำบัด เพื่อกระตุ้นพัฒนาการบุคคลออทิสติก”
  :: ข่าวที่ 426   :: วันที่ 10 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ การป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายในอาคาศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ การป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายในอาคาศาลจังหวัดกาญจนบุรี
  :: ข่าวที่ 425   :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 76 )
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสาระน่ารู้ในศาล ทางสถานีวิทยุกระจ่ายเสียง FM.95.25 MHz...
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสาระน่ารู้ในศาล ทางสถานีวิทยุกระจ่ายเสียง FM.95.25 MHz...
  :: ข่าวที่ 424   :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแต่งกายเครื่องแบบชุดกากี และร้องเพลง
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแต่งกายเครื่องแบบชุดกากี และร้องเพลง "จำขึ้นใจ" เพื่อปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี...
  :: ข่าวที่ 423   :: วันที่ 3 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 83 )
นางสาวขวัญยืน ศรีพระราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นางสาวขวัญยืน ศรีพระราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 422   :: วันที่ 30 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพุ่มเงิน-พุ่มทอง ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันคล้ายวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทร
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพุ่มเงิน-พุ่มทอง ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันคล้ายวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทร
  :: ข่าวที่ 421   :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 96 )
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 420   :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
ข่าวประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักตุลาการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ข่าวประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักตุลาการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
  :: ข่าวที่ 419   :: วันที่ 6 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 128 )
นางสาวขวัญยืน ศรีพระราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
นางสาวขวัญยืน ศรีพระราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม"
  :: ข่าวที่ 418   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 206 )
ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายเรื่อง “เมาแล้วขับโทษทั้งปรับและจำคุก และประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาล” ในรายการสาระน่ารู้กับศาลจังหวัดกาญจนบุรี ทา
ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายเรื่อง “เมาแล้วขับโทษทั้งปรับและจำคุก และประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาล” ในรายการสาระน่ารู้กับศาลจังหวัดกาญจนบุรี ทา
  :: ข่าวที่ 417   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 168 )
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานศาลเพื่อสร้างความเป็นเลิศ”
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานศาลเพื่อสร้างความเป็นเลิศ”
  :: ข่าวที่ 416   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 197 )
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายพระพุทธยอดฟ้า” ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายพระพุทธยอดฟ้า” ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
  :: ข่าวที่ 415   :: วันที่ 15 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 138 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |