จำนวนข่าวทั้งหมด 10
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |
นางสาวขวัญยืน  ศรีพระราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
นางสาวขวัญยืน ศรีพระราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 357   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 80 )
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพุ่มทอง-พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพุ่มทอง-พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์   
  :: ข่าวที่ 356   :: วันที่ 8 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายเรื่อง “การเรียกค่าเสียหายส่วนแพ่งในคดีอาญา และประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาล” ทางสถานีวิทยุ
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายเรื่อง “การเรียกค่าเสียหายส่วนแพ่งในคดีอาญา และประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาล” ทางสถานีวิทยุ   
  :: ข่าวที่ 355   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”   
  :: ข่าวที่ 354   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาดไทย ณ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ หมู่ที่ ๒  ตำบลตะคร้ำเอน  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาดไทย ณ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี   
  :: ข่าวที่ 353   :: วันที่ 25 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
โครงการ “เผยแพร่ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและสมานฉันท์สู่ชุมชน” และบรรยายพิเศษ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการ “เผยแพร่ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและสมานฉันท์สู่ชุมชน” และบรรยายพิเศษ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี   
  :: ข่าวที่ 352   :: วันที่ 25 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายเรื่อง “กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ (ขึ้นโรง(พัก) ขึ้นศาล ความผิดอาญา ทะเบียนของเรา) และประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาล
ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายเรื่อง “กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ (ขึ้นโรง(พัก) ขึ้นศาล ความผิดอาญา ทะเบียนของเรา) และประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาล   
  :: ข่าวที่ 351   :: วันที่ 25 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
โครงการอบรมบุคลากรศาลจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง การป้องกันละบรรเทาอัคคีภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายในอาคารศาลจังหวัดกาญจนบุรี
โครงการอบรมบุคลากรศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การป้องกันละบรรเทาอัคคีภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายในอาคารศาลจังหวัดกาญจนบุรี   
  :: ข่าวที่ 350   :: วันที่ 25 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
นางนฤมล  สันติสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และบรรยายพิเศษ “โครงการเผยแพร่ความรู้ของศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี แก่ผู้ต้องขัง
นางนฤมล สันติสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และบรรยายพิเศษ “โครงการเผยแพร่ความรู้ของศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี แก่ผู้ต้องขัง"
  :: ข่าวที่ 349   :: วันที่ 17 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เนื่องในวันวางศิลาฤกษ์และให้สร้างเมืองกาญจนบุรี
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เนื่องในวันวางศิลาฤกษ์และให้สร้างเมืองกาญจนบุรี   
  :: ข่าวที่ 348   :: วันที่ 17 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |