จำนวนข่าวทั้งหมด 15
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |
นางสมพร ลิ้มสุวรรณ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ และคณะข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาด
นางสมพร ลิ้มสุวรรณ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ และคณะข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาด   
  :: ข่าวที่ 402   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การฝึกสมาธิและพัฒนาจิตเพื่อปฏิบัติงานอย่างมีความสุข”
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การฝึกสมาธิและพัฒนาจิตเพื่อปฏิบัติงานอย่างมีความสุข”   
  :: ข่าวที่ 401   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายเรื่อง “การบังคับคดี และประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาล” ในรายการสาระน่ารู้กับศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายเรื่อง “การบังคับคดี และประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาล” ในรายการสาระน่ารู้กับศาลจังหวัดกาญจนบุรี
  :: ข่าวที่ 400   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
กีฬาสานสัมพันธ์ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2557
กีฬาสานสัมพันธ์ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 399   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”   
  :: ข่าวที่ 398   :: วันที่ 19 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ”
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ”
  :: ข่าวที่ 395   :: วันที่ 19 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
นางสาวขวัญยืน ศรีพระราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๗ รุ่นที่ ๓
นางสาวขวัญยืน ศรีพระราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๗ รุ่นที่ ๓   
  :: ข่าวที่ 394   :: วันที่ 10 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นางสาวขวัญยืน ศรีพระราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช ๕๗
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นางสาวขวัญยืน ศรีพระราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล พร้อมคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช ๕๗   
  :: ข่าวที่ 393   :: วันที่ 5 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเนื่องในโอกาส งานบำเพ็ญพระกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเนื่องในโอกาส งานบำเพ็ญพระกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก   
  :: ข่าวที่ 392   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯพระปิยมหาราช”
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องใน “วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯพระปิยมหาราช”   
  :: ข่าวที่ 391   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธี “เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธี “เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”
  :: ข่าวที่ 390   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
หนังสืือใหม่ของศาลจังหวัดกาญจนบุรี มาให้ผู้สนใจได้ยืมแล้ว...
หนังสืือใหม่ของศาลจังหวัดกาญจนบุรี มาให้ผู้สนใจได้ยืมแล้ว...   
  :: ข่าวที่ 389   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
นางสาวขวัญยืน ศรีพระราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการฯ ร่วมงานวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ครบ ๙๙ ปี
นางสาวขวัญยืน ศรีพระราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการฯ ร่วมงานวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ครบ ๙๙ ปี
  :: ข่าวที่ 388   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาดไทย ณ โรงเรียนวัดสาลวนราม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุ
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาดไทย ณ โรงเรียนวัดสาลวนราม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุ
  :: ข่าวที่ 387   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
หนังสืือใหม่ของศาลจังหวัดกาญจนบุรี มาให้ผู้สนใจได้ยืมแล้ว...
หนังสืือใหม่ของศาลจังหวัดกาญจนบุรี มาให้ผู้สนใจได้ยืมแล้ว...   
  :: ข่าวที่ 386   :: วันที่ 30 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |