ศาลจังหวัดกาญจนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาญจนบุรี...เริ่มใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Monitoring (EM) ในการขอปล่อยตัวชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป...

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา โดยมี นายอนันต์ ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี และคณะข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา โดยมี นายอนันต์  ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี  และคณะข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี


เอกสารแนบ