ศาลจังหวัดกาญจนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาญจนบุรี...เริ่มใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Monitoring (EM) ในการขอปล่อยตัวชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป...

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายอนันต์ ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมี นายพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๗ และนายบุญทำ รุ่งเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการให้เกียรติร่วมงานดังกล่าว

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นายอนันต์  ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว?  เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมี นายพงษ์รัตน์  เครือกลิ่น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๗  และนายบุญทำ  รุ่งเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการให้เกียรติร่วมงานดังกล่าว


เอกสารแนบ