ศาลจังหวัดกาญจนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ พร้อมด้วย รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ นายอนันต์ ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี และคณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมภาค ๗ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘

นายสมศักดิ์  คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  พร้อมด้วย รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  นายอนันต์  ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี และคณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมภาค ๗  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘


เอกสารแนบ