ศาลจังหวัดกาญจนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์สุขภาพ พระภิกษุสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังด้ง ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายอนันต์ ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรับเสด็จดังกล่าว

๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์สุขภาพ พระภิกษุสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังด้ง ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายอนันต์  ลิขิตธนสมบัติ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรับเสด็จดังกล่าว


เอกสารแนบ