ศาลจังหวัดกาญจนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาญจนบุรี...เริ่มใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Monitoring (EM) ในการขอปล่อยตัวชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป...

๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์สุขภาพ พระภิกษุสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังด้ง ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายอนันต์ ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรับเสด็จดังกล่าว

๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์สุขภาพ พระภิกษุสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังด้ง ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายอนันต์  ลิขิตธนสมบัติ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรับเสด็จดังกล่าว


เอกสารแนบ