ศาลจังหวัดกาญจนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาญจนบุรี...เริ่มใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Monitoring (EM) ในการขอปล่อยตัวชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป...

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีและประกอบกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวัน " ๑๒ สิงหา พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ " ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมพิธีและประกอบกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวัน " ๑๒ สิงหา พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ "  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐


เอกสารแนบ