ศาลจังหวัดกาญจนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาญจนบุรี...เริ่มใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Monitoring (EM) ในการขอปล่อยตัวชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป...

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายอนันต์ ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางผิวพรรณ ลิ้มสินโสภณ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกาญจนบุรี และข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีมหามงคลเจริญ พระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายอนันต์  ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย  นางผิวพรรณ  ลิ้มสินโสภณ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกาญจนบุรี และข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีมหามงคลเจริญ พระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม


เอกสารแนบ