ศาลจังหวัดกาญจนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายอนันต์ ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางผิวพรรณ ลิ้มสินโสภณ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกาญจนบุรี และข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีมหามงคลเจริญ พระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายอนันต์  ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย  นางผิวพรรณ  ลิ้มสินโสภณ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกาญจนบุรี และข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีมหามงคลเจริญ พระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม


เอกสารแนบ