ศาลจังหวัดกาญจนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง "ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่บริเวณรอบอาคาร และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๒๔ ยูนิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑"

ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง "ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่บริเวณรอบอาคาร และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๒๔ ยูนิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑"


เอกสารแนบ