ศาลจังหวัดกาญจนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาญจนบุรี...เริ่มใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Monitoring (EM) ในการขอปล่อยตัวชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป...

ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง "ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่บริเวณรอบอาคาร และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๒๔ ยูนิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑"

ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง "ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่บริเวณรอบอาคาร และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๒๔ ยูนิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑"


เอกสารแนบ